Riposte Erik Satie, Little Art Cakery. Gävle Oktober 2020

Arrangör: Kulturföreningen PUSH
Event: PUSH Festival
Datum 18 Oktober 2020
Plats: Little Art Cakery, Gävle
Komposition: Mikael Strömberg
Deltagande musiker: Mirco Tinacci, Emma Sörensen, Camilla Dal, Michael Cavini, Johan Tkatjenko Sundberg, AKB, Viktor Zeidner, och Mikael Strömberg.

Doften av bröd, klirrande bestick, ljudet av en kaffemaskin, ett piano, en flöjt, en gitarr… Och en melodi som tål att upprepas.
Riposte Erik Satie, ett nyskrivet stycke av Mikael Strömberg,är en omtolkning av idén bakom Erik Saties Vexations (”trakasserier”). ”Riposte” betyder svar, till svars, angrepp – som ett svar till Satie och som ett stilla angrepp på tidens gång. Saties Vexations anses vara en av historiens längsta musikstycken. En föreställning varar 14 eller 28 timmar, beroende på hur kompositörens anteckningar tolkas.  Och ändå består stycket bara av tre rader, som alla är variationer på samma tema. Den ansenliga längden beror delvis på det långsamma tempot, men framförallt kommer den sig av en kommentar från kompositören som antyder att stycket ska upprepas 840 gånger.
Hur många gånger de Riposte Erik Satie hann spelas under de fem timmar konserten pågick vet vi inte, men besökarna dröjde sig kvar länge, länge…
http://www.pushfestival.se/riposte-erik-satie/

Mikael Strömberg
Camilla Dal
Mikael Cavini
Mirco Tinacci
Johan Tkatjenko Sundberg
AKB
Viktor Zeidner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *