Eftermiddagskonsert på Kungl. Musikhögskolan. Stockholm Mars 2021

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår
Datum: 25 Mars 2021
Plats: Kungasalen Kungl. Musikhögskolan

Medverkande
Philip Zuckermann, violin
John Nalan-Zhang, piano
Elias Gustafsson, slagverk
Sampo Kuusisto, slagverk
Ivar Koji, slagverk
Andreas Nyström, slagverk
Lisa Holmgren, trumpet
Carl Appelgren, trombon
Hannes Björkman, trombon
Jonas Brodin, trombon
Ludvig Forslund, trombon
Elias Fridolfsson, trombon
Espen Hesthammer, trombon
Gabriel Persson Beck-Friis, trombon
Elias Ukkonen Widding, trombon
Vilhelm Weréen, trombon
Karoline Trondsen, trombon
Håkan Björkman, dirigent

I samarbete med Kungl. Musikhögskolan

Program:
Folke Rabe (1935–2017): Tintomara (1992)
Andrea Tarrodi (1981): Nocturne over B, A, C & H (2011)
Arne Nilsson Björk (1988): Strändernas svall, uruppförande (2019)
Joachim Nicolas Eggert (1779–1813): ur Symfoni nr 3 i Ess-dur (1807)
Kristina Forsman (1970): …but sometimes you really need to go harping on the same string… (1998/2002)

Andrea Tarrodi komponerade Nocturne over B, A, C & H för violinisten Hugo Ticciati. Han önskade att verket skulle bygga på just de fyra tonerna och violinstämman består följaktligen av endast de tonerna, i olika oktaver. Verket är även inspireradet av Vincent van Goghs tavla ”Stjärnenatt”. Här framförs det av violinisten Philip Zuckermann och pianisten John Nalan-Zhang.

Arne Nilsson Björk studerar vid Kungl. Musikhögskolan. Hans verk Strändernas svall för fyra slagverkare uruppförs här av Elias GustafssonSampo KuusistoSimon Landqvist och Andreas Nyström.

Tintomara är en androgyn, mycket vacker gestalt i Carl Jonas Love Almqvists drama ”Drottningens juvelsmycke”. När Folke Rabe komponerade denna duett reflekterade han över kontrasterande maskulina och feminina drag i musik: Hos trumpeten militäriska – manliga – fanfarer spelade i höga och ljusa – kvinnliga – register. Hos trombonen varma och mjuka – kvinnliga – glissandi spelade i låga och mörka – manliga – register. Tintomara framförs här av trumpetaren Lisa Holmgren och trombonisten Vilhelm Weréen.

Efter de inledande fanfarlika takterna i Joachim Nicholas Eggerts tredje symfoni – spelade på barocktrombon – framför Kungl. Musikhögskolans trombonstudenter Kristina Forsmans …but sometimes you really need to go harping on the same string…. Verket skrevs ursprungligen för åtta tromboner på beställning av Blekinge International Brass Academy. 2002, fyra år efter uruppförandet, spelades en omarbetad version av KMH:s dåvarande trombonklass. I denna konsert leds uppförandet av den nuvarande klassens lärare, solotrombonisten Håkan Björkman.

Foto: Ola Fogelström