Kvällskonsert på Kungl. Musikhögskolan. Stockholm Mars 2021

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår
Datum: 25 Mars 2021
Plats: Kungasalen Kungl. Musikhögskolan

Medverkande:
Sofia Winiarski, dirigent
Kajsa Nilsson, flöjt
My Svenman, oboe
Astrid le Clercq, klarinett
Ciarán Hayes, fagott
Joel Jaakhola, horn
Jonas Brodin, bastrombon
Andreas Nilsson, accordeon
Elias Gustavsson, slagverk
Pauline Burke-Clason, harpa
Emma Alrikson, violin
Catrin Borggim, violin
Stina Ahlgren, viola
Hillevi Rasmusson Klingberg, cello
Joel Hedtjärn, kontrabas

I samarbete med Kungl. Musikhögskolan

William Sundman Sääf (1995): Pay (no) Attention, uruppförande (2020)

Ett hjärteprojekt för den unge tonsättaren, tillika småbarnspappan, William Sundman Sääf. För ett drygt år sedan började han arbeta på det verk som kom att bli Pay (no) Attention. ”När vår dotter var nyfödd spelade vi upp olika typer av brus för att lugna ner och söva henne”, berättar tonsättaren. ”Brus blir dock lätt enformigt natt efter natt efter natt, i alla fall för den som inte skall sövas av det. Då kom tanken att skriva musik som skulle vara tillräckligt ’tråkig’ för att man skall kunna ignorera den, men samtidigt intressant och detaljerad nog för att bjuda in till aktivt lyssnande.”

Pay (no) Attention skulle ha fått sitt uruppförande i november 2020, under Kungl. Musikhögskolans årliga festival ljudOljud. Men med bara ett par dagars varsel blev också denna konsert en av alla de evenemang som tvingats ställas in på grund av pandemin.

Men nu kommer äntligen verket att uruppföras av en ensemble bestående nästan helt av musikstuderande på Kungl. Musikhögskolan. Med hänvisning till verkets ursprungliga idé uppmanar William Sundman Sääf, själv kompositionsstuderande på musikhögskolan, alla som tar del av konserten att göra lite vad de vill under tiden: ”Läsa en bok, lösa ett sudoku, rita små lila hästar, fundera på hur du skall tillaga världens godaste pasta-pesto, och lyssna till klangerna och glöm den stressiga vardagen. Kanske till och med somna in?”

Foto: William Sundman Sääf