Unga tankar om musik. Stockholm Mars 2021

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår
Datum: 24 Mars 2021
Plats: Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm
Medverkande: Unga tankar om musik (UTOM)

Medverkande
Anna Christensson, piano
Emma Nyman, violin
Linn Persson, saxofon
Anna Petrini, blockflöjt
Tom Poulson, trumpet

I samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien & Konserthuset Stockholm

Program:
Leilei Tian (1971): ur In our image, in our likneness (2007)
Miklós Maros (1943): Together, uruppförande (2021)
Reine Jönsson (1960): Vad ljuset visade (2012)
Esaias Järnegard (1983): Nattarbete (2011)
Dorcas Norre (1911–1985): Sonatin för violin och piano (1960)

Unga tankar om musik är en tankesmedja och ett fristående och oberoende nätverk som syftar till att ta vara på potentialen och idérikedomen hos unga yrkesmusiker. Musikpersonligheter från alla genrer möts, utvecklas och arbetar tillsammans för ett utmanande, djärvt och inkluderande kulturliv. I denna konsert uppträder sex av tankesmedjans fyrtio medlemmar, alla framstående musiker på sina respektive instrument.

Leilei Tians In our image, in our likeness är en lekfull duett för violin och blockflöjt. De två stämmorna dansar runt var för sig men härmar också varandra. Ibland möts stämmorna, men oftast rör de sig oberoende av varandra. För detta verk tilldelades hon 2013 års Järnåkerstipendium.

Miklós Maros är en mycket produktiv ungersk-svensk tonsättare med symfonier, solokonserter, elektroakustisk musik och kammarstycken på sin verklista. Här uruppförs hans helt nyskrivna Together, en duett för trumpet och altsaxofon.

Esaias Järnegards Nattarbete delar namn med en diktsamling av Lars Norén, i vilken hans poesi är på väg mot ett slags katatont språk, som växlar mellan bortdomnad orörlighet och manisk, intensiv upprepning. Järnegards verk har en i många avseenden öppen form. Även instrumentationen är öppen; här framförs verket på blockflöjt, trumpet och piano.

Reine Jönsson har komponerat fem operor, orkesterverk och kammarstycken. Bland hans mer uppfinningsrika skapelser är en orkester med tygdjursinstrument som hade premiär i höstas. Här framförs hans duett Vad ljuset visade för violin och altsaxofon.

Dorcas Norre växte upp i Malmberget fyra kilometer norr om Gällivare. Som 21-åring började hon studera hon piano i Stockholm vid det som i dag är Kungl. Musikhögskolan. Senare studerade hon även instrumentation och komposition. Hon började komponera under studieåren och var verksam i hela sitt liv. Bland hennes verk finns denna Sonatin för violin och piano.

Verkkommentarer

Esaias Järnegard: Nattarbete

Verket är namne med Lars Noréns diktsamling från 1976, en diktsamling där poesin är på väg mot något som Mikael Van Reis i sin avhandling ”Det slutna rummet” skulle komma att kalla orderpoesin: ett katatont språk som tar full form i diktsamlingen ”Order” från 1978. Katatoni är ett dysfunktionellt muskulärt tillstånd där patienten antingen befinner sig i total orörlighet, eller i dess motsats: ett maniskt, intensivt och upprepande rörelsemönster.

I både Noréns och mitt Nattarbete är denna domning och intensitet på väg att ta form. Det finns fortfarande spår av känsla. I stycket Nattarbete är partituret i många avseenden öppet, men klangen, doften och känslan är förhoppningsvis omisskännlig.

Esaias Järnegard

Foto: José Figueroa

https://www.svenskmusikvar.se/konsert/unga-tankar-om-musik