Disobediences in Sound med Karin Hellqvist. Stockholm Mars 2020

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår 2020
Datum: 20 Mars 2020
Plats: Teaterstudio Lederman

Musik av
Malin Bång
…när korpen vitnar (2003)
Eivind BueneMisterioso (2005)
Mike VernuskyDrawn into the Sea (2016) for violin and tape

Medverkande
Karin Hellqvist, violin
Kent Olofsson, elektronik
Karin Hellqvist, violin

Livestreamas utan publik

Karin Hellqvist, foto: Yusuke Suzuki

https://svenskmusikvar.se/kalendarium-2020