Rank Paneldebatt – Studio Acusticum. Piteå Oktober 2022

Arrangör: RANK i samarbete med Kluster & Studio Acusticum
Event: Samtal från Piteå och Klusters festivalen Resonans
Datum 1 Oktober 2022
Deltagare: Johan Redin, Stefan Östersjö, Sten-Olof Hellström, Anders Lundqvist, Ida Höög.
Plats: Studio Acusticum Piteå

Ett samtal kring villkoren för den nutida musiken i norr (och syd) Att som Kluster verka som arrangör av nutida musik i övre Norrland – ett stort och glest befolkat område på behörigt avstånd från landets storstadsregioner- innebär ett ständigt reflekterande kring geografins betydelse och begrepp som ”centrum” och ”periferi”.

Med stöd från Kulturrådet och Region Norrbotten.