Återblickar med Duo Ego. Stockholm Mars 2021

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår
Datum 22 Mars 2021
Plats: Folkoperan Stockholm
Artist: Duo Ego