Trio Soli med KammarensembleN. Stockholm Mars 2020

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår 2020
Datum: 20 Mars 2020
Plats: Teaterstudio Lederman