Far From the Crowd. Stockholm Mars 2021

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår
Datum 22 Mars 2021
Plats: Folkoperan, Stockholm
Artist: Irina Serotyuk