Franciskus sång. Stockholm Mars 2021

Arrangör: Svensk Musikvår
Event: Svensk Musikvår
Datum 21 Mars 2021
Plats: Storkyrkan, Stockholm