PAIN SOUP – THE ROSEHIPS. Göteborg Mars 2021

Arrangör: Levande Musik
Event: PAIN SOUP – THE ROSEHIPS
Datum 26 Mars 2021
Artist: PAIN SOUP – THE ROSEHIPS
Plats: Atalante, Göteborg

THE ROSEHIPS undersöker för närvarande verk av författaren, poeten, dramatikern och feministen Gertrude Stein. På sitt egna interdisciplinära sätt, presenterar dom en amerikansk avant-garde kultur som sällan ses eller hörs i Sverige, eller finns representerad i andra delar av världen. Steins texter refererar ofta till dess rytm och musikalitet, snarare än till dess konventionella innehåll, vilket tilltalar The Rosehips, och som dom gärna relaterar till i deras arbete med performance, text och musik.

Michele Collins – röst, performance  
Anna Gustavsson – slagverk, elektronik, performance

Läs mer om programmet på: https://www.levandemusik.org/copy-of-program-7